BHV Wedstrijddag

10 maanden 20 dag(en) tot de start van de BHV-wedstrijddag

Algemeen

Vanwege het Corona virus en de genomen maatregelen is de BHV wedstrijddag voor 2020 voor het eerst in haar geschiedenis definitief afgelast. Helaas hebben wij op 15 januari 2021 moeten besluiten ook de BHV wedstrijddag voor 2021 te annuleren. Het te hoge aantal besmettingen en de vigerende maatregelen van het Coronabeleid maken het niet verantwoord de wedstrijd door te laten gaan.

Positief te melden is dat er wel al een datum is vastgesteld voor 2022, nl. donderdag 7 april. Zet deze datum alvast in de agenda! Belanghebbenden worden eveneens via email geïnformeerd.

 

Ieder jaar organiseert de VZBI de BHV wedstrijddag; volgend jaar alweer de 22e. In 2022 is dat op donderdag 7 april.

Tijdens deze dag gaan meer dan 38 teams (zowel BHV als EHBO teams) van verschillende bedrijven de sportieve uitdaging aan om steeds wisselende hulpverleningsvraagstukken op te lossen en tot een goed einde te brengen. Een team bestaat uit een ploegleider en 4 BHV’ers. De deelnemende ploegen krijgen te maken met 15 incidentscenario’s welke ze op een adequate manier moeten  oplossen.

De bedrijfshulpverleners die meedoen, ervaren de dag vooral als een goede praktische training in onder andere het omgaan met kleine blusmiddelen, het bestrijden van beginnende brand, het voorkomen van uitbreiding en het beperken van schade, het verlenen van levensreddende eerste hulp, het ontruimen van gebouwen en gebouwdelen, het communiceren met overheidshulpdiensten en vooral het letten op eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Naast BHV-teams hebben wij ook voor EHBO-teams een toegespitste serie oefeningen op deze dag gereed staan.

Locatie

Locatie

Adresgegevens wedstrijdlocatie:
Radonstraat 100, 2718 TA Zoetermeer

Klik hier voor een routeschrijving

Parkeren
Uw kunt beperkt uw auto op het terrein van G4S parkeren.

 

Sponsoren

NIBHV
Lion
G4S Training & Safety Zoetermeer
Tetcon BV - s-capeplus

Programma

Het voorlopige programma voor de BHV wedstrijddag van donderdag 7 april 2022  is:

08.00 uur briefing voor juryleden, lotussen en organisatie

09.00 uur welkom

09.30 uur start ochtendprogramma

12.15 uur lunch

13.15 uur start middagprogramma

16.30 uur einde middagprogramma

17.00 uur diner

18.00 uur prijsuitreiking

Huisregels

De BHV wedstrijddag wordt op de locatie van G4S Training & Safety aan de Radonstraat 100 te Zoetermeer georganiseerd.

Uiteraard staat de BHV wedstrijddag volledig in het kader van veiligheid, voor u en voor de anderen.

Enkele huisregels:

 • U dient de u van werkgeverszijde verstrekte PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) altijd te gebruiken in het oefencentrum. U mag uw PBM’s afdoen / ter zijde leggen in het bedrijfsrestaurant, tijdens de pauzes.
 • Het kantoor aan de voorzijde bevat ook de werkvertrekken van de beveiligingsmedewerkers van G4S. Een aantal van hen zal tijdens de wedstrijddag gewoon hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.
  Houdt u daarom strikt aan de aan de oefening toegewezen ruimtes en ga niet onnodig rondlopen en/of ruimtes betreden.
 • Als er tijdens de oefeningen of in de pauzes een daadwerkelijk ongeval gebeurt, hanteren wij de regel “NO PLAY”. Waarschuw de instructeur en volg zijn of haar instructies op. U mag alvast beginnen met het daadwerkelijk helpen van het slachtoffer / de slachtoffers. Als de medewerkers van G4S ter plaatse verschijnen, nemen zij in alle gevallen de leiding van de hulpverlening over.
  De oefeningen gaan pas weer door, als de medewerkers van G4S daartoe het sein geven.
 • U mag gebruik maken van alle in de ruimte(s) van de desbetreffende oefening aanwezige middelen, die u door het jurylid worden toegewezen. Ga niet in andere – niet bij de desbetreffende oefening horende – ruimtes op zoek naar in te zetten middelen.
 • Roken in de oefenhal en -objecten is verboden. Er mag alleen worden gerookt op de daarvoor aangewezen rookplekken.
 • Bediening en/of schakelingen van elektrische installaties in de oefenobjecten is verboden.
 • G4S en de VZBI zijn niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van kleding en privé eigendommen.
 • Het bedienen van blusmiddelen anders dan t.b.v. de daadwerkelijk oefening is verboden.
 • Het nuttigen van eten, koffie, thee en/of frisdranken is in de oefenobjecten en leslokalen niet toegestaan, dit is alleen toegestaan in het bedrijfsrestaurant.
 • Interpretatie van de opdracht zoals verstrekt bij aanvang van de oefening, is geheel en al voor rekening van de ploeg zelf. Goed uitvragen kan helpen bij de interpretatie en onduidelijkheden en misverstanden helpen voorkomen.
 • Medische en / of fysieke beperkingen kunt u vooraf kenbaar maken aan het aanwezige jurylid, per oefening vanzelfsprekend.

Inschrijfformulier

  Bedrijf

  Contact

  Informatie

  Facturatiegegevens

  Opmerkingen